Niet weten en toch spreken is onverstandig; weten en toch niet spreken is oneerlijk