Bekijk artikelen, studies en weblinks en beluister preken en studies die met hetzelfde onderwerp te maken hebben.
  • Niet alleen, maar samen

    Deze keer bijzondere woorden met betrekking tot het Lichaam van Christus: samen, en: mede, met …Hier zijn twee Griekse woorden voor. Het woord sun, dat eenheid aanduidt, en meta: nabij(heid) of vereniging. DOOR JAAP WOLS IN AMEN 166 - JANUARI 2023 (20-01-2023) OP PAGINA 30 Met ons, maar niet gelijkMeta vinden we bijvoorbeeld in Mattheüs 1:23 “... en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent...