donderdag 7 december 20:00 - 21:30 Het leven van David door Hoite Slagter
zondag 10 december 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
"Voor geloven is een diploma niet vereist, alleen vertrouwen"
Bekijk artikelen, studies en weblinks en beluister preken en studies die met hetzelfde onderwerp te maken hebben.