zondag 28 juli 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
zondag 4 augustus 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
 • Dag 204 "Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn moeder mij gebaard heeft, laat die niet gezegend zijn" (Jer. 20:14). Behalve dat het volk niet naar Jeremia luistert, wordt hij ook nog geslagen en in een blok gezet. Maar toch moest hij profeteren: "Zei ik: Ik zal niet aan Hem denken, ik zal niet meer spreken in Zijn Naam, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het...

  Lees de volledige dag

"Leven zonder denken is verspilde energie"

Tot Slot

 • In de Bijbel wordt vaak over (aan)bidden gesproken en komen gebeden voor. Waarin is aanbidden anders dan bidden. Geldt aanbidden ook voor ons als gelovigen van het Lichaam van Christus? Misschien...
 • Velen zullen Psalm 150 zo kunnen zingen. Een vrolijk klinkende psalm en dat past ook goed bij de inhoud.

  ...
 • Dit onderwerp bepaalt ons bij binnen of buiten zijn, redding en oordeel en ons leven met de Heere.

  ...
 • Er is de laatste tijd veel te doen over wat er wel of niet gezegd mag worden. Wat heeft Gods Woord te zeggen over vrijmoedigheid, want daar gaat het over bij

  ...
 • In de brief aan de Filippenzen schrijft Paulus “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was” (Fil. 2:5). Wat was die gezindheid en hoe kan

  ...
 • In onze tijd verwachten veel mensen dat het financiële systeem op zijn einde loopt. Een alternatief voor geld is goud. Wat kunnen we in de Bijbel vinden over dit

  ...
 • aangezicht gebedEr is een lied van zanggroep Sela...
 • In de Evangeliën lezen we diverse keren dat de Heere Jezus bidt. Dit is opmerkelijk. De Zoon van God in 

  ...
 • Hout en kruis
  ...
 • Op het moment van schrijven staat de wereld bijna stil vanwege SARS-CoV-2, in de volksmond HET Corona-virus genoemd.
  Zoekend op deze naam in Google krijg je nu bijna 7 miljoen hits, de wereld...
 • Twaalf verspieders moeten het beloofde land verkennen. Wanneer zij verslag doen van hun reis is het inderdaad een land dat overvloeit van melk en honing, maar …

  ...
 • sun samen

  Een woord dat we niet vaak gebruiken in onze taal. Ontferming is een bijzonder Bijbels woord. Het drukt medelijden in de overtreffende trap uit. We kunnen

  ...
 • denkerOp een vraag van mijn meester in de 6e klas

  ...
 • Deze categorie bevat artikelen van Jaap Wols die in de rubriek "Tot slot" in Bijbelmagazine Amen zijn opgenomen als afsluitend deel.
  Daarnaast ook nog een aantal andere gelijksoortige...
 • Troost, of een afgeleide van dit woord, komt meer dan 250 keer in de Bijbel voor. Het is een veelomvattend begrip en deze Tot Slot is slechts een summiere

  ...
 • Bij het lezen van de Bijbel word je soms getriggerd door een woord. Je vraagt je af wat de diepere betekenis en strekking ervan is, waar het meer voor komt, en wat het ons wil zeggen.
  ...
 • In deze wereld wordt heel wat verborgen voor onze ogen. Verbergen, verborgen, verborgenheid zijn ook Bijbelse begrippen. Deze keer willen we nadenken over wat er in

  ...
 • Na verborgenheid in het Oude Testament en kruptos in het Nieuwe Testament, deze keer meer over het woord musterion. In het Nieuwe

  ...
 • Verzadigd van het leven
  De eerste keer dat ‘verzadigen’ voor komt, is in Genesis 25, vers 8: "Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede

  ...
 • weg Connemara

  ...
 • Leven in onze wereld brengt naast vreugde ook zorg en moeite met zich mee. Dit kan resulteren in vrees.

  ...