2 Thessalonicenzen

Titel Aanpassingsdatum
Geloven in roerige tijden 15 mei 2022
Inleiding tot de 2e brief aan de Thessalonicenzen 22 maart 2015
Verlangen naar Gods aanwezigheid 14 oktober 2018
  • Esther - deel 04

    Het Bijbelboek Esther – Deel 4 – Esther 2 uit: AMEN 109, pagina 10 Sebastiaan de Graaf In dit vierde artikel over het boek Esther staan wij stil bij de inhoud van het tweede deel van het tweede hoofdstuk van dit Bijbelboek (Esther 2:12-2:20).Nadat koningin Vasthi aan de kant is gezet, komt er een moment waarop Ahasveros terug denkt aan hetgeen gebeurd is. Hierop laat hij een bevel uitgaan om de...