donderdag 7 december 20:00 - 21:30 Het leven van David door Hoite Slagter
zondag 10 december 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
"Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op"