Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Amos

Titel Aanpassingsdatum
De kleine profeten 24 maart 2022
De kleine profeten - Amos- studie 03 24 november 2018
Inleiding tot het boek Amos 01 november 2016
  • Inleiding tot het boek Hosea

    Hosea uit de serie 'De kleine profeten' van Stuart Allen. Bij het behandelen van de kleine profeten is het niet de bedoeling dat we dat vers voor vers gaan doen, want dat zou veel te langdradig worden. Maar van elk boek willen we kijken wat het verband is in Gods plan en aan wie het is gericht. Daarnaast kijken we wat we ervan kunnen leren. Eerst een kleine introductie: Het Oude Testament...