zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"Bijbelstudie = vernieuwd worden in je denken en zorgt voor verandering in je leven."

armenie

  • This is the official website dedicated to the centennial of the Armenian Genocide.
    The website was created by decision of the state committee on organization of events marking the Genocide...
  • Deze website wil informatie geven over de genocide die heeft plaatsgevonden op het Armeense volk tijdens de Eerste Wereldoorlog in de nadagen van het toenmalige Ottomaans-Turkse Rijk.
    Vanaf...