Bediening van Paulus

Titel Aanpassingsdatum
Waarom Paulus? 03 april 2020
Wat is het evangelie voor deze tijd? 15 december 2018
Wie heeft de wijsheid in pacht? 17 januari 2022
  • De mens en de zonde

    uit: AMEN 62, pagina 17 S. van Mierlo (1890-1962) De ´natuurlijke´ mens derft de heerlijkheid Gods. Hij is van Hem gescheiden door de zonde van Adam, waarmede hij in bloedverwante gemeenschap staat. Het gehele Adamitische ras is de "oude mens". Nu is de ziel overheersend. De mens is onder de zonde, als een slaaf. De geest van de mens zou in contact moeten zijn met God om aan ziel en lichaam het...