zondag 24 september 10:00 - 11:30 spreker Cees Terpstra
zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
"Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren - Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK"