Als je kunt lachen om jezelf, heb je eindeloos veel lol

blog

Titel Aanpassingsdatum
Geestelijke momenten 05 februari 2019
Riekje 25 maart 2015
  • Openbaring - verschijning - tegenwoordigheid

    Onze bedoeling is alleen zo juist mogelijk de betekenis na te gaan van de woorden, die gebruikt worden in verband met de tweede komst van Christus. Wij zullen er enkele opmerkingen bijvoegen, doch een meer volledige behandeling laten voor een opstel dat niet in deze reeks zal opgenomen worden. Vooreerst dan de woorden "openbaren" (apokaluptoo) en "openbaring" (apokalupsis). Wij onderzoeken eerst...