zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"We baseren ons leven allemaal op zowel gezond verstand als geloof. - Timothy Keller"