zondag 2 juni 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 9 juni 10:00 - 11:30 spreker Job Ekhart
 • Dag 147 "Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in het juiste aantal, overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag" (Ezra 3:4). Kores, de koning van Perzië, laat door de Heere geleid het volk terug keren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Ze herbouwen eerst als één man het altaar op het oude fundament en brengen volgens de wet van Mozes alle offers. Hoewel er verschrikking is van de volken...

  Lees de volledige dag

"De grote vijand van de waarheid is meestal niet de leugen, opzettelijk, bedrieglijk en oneerlijk, maar de mythe, vasthoudend, overtuigend en onrealistisch. Vaak houden we vast aan de clichés van onze voorgangers. We toetsen alle feiten op een aantal - J.F. Kennedy"

chronologie

 • Bekijk hier het chronologisch Bijbels overzicht van de schepping tot en met de kruisiging van de Here Jezus.

  Downloaden:
  {phocadownload view=file|id=1|target=s}
 • Een theWord variant van het chronologisch Bijbelleesrooster (dat ook als pdf is te downloaden).
  In dit schema kun je met de vers verwijzingen het gedeelte in theWord lezen, de datum aangeven...
 • Het Chronologisch Bijbelleesrooster in het Bible Reading Plan formaat van theWord, met datum.

  Chronological Bible Reading Plan in BRP format of theWord, with date-range.
 • Het Chronologisch Bijbelleesrooster in het Bible Reading Plan formaat van theWord, zonder datum.

  Chronological Bible Reading Plan in BRP format of theWord, without date-range.
 • Benieuwd naar de volgorde waarin de Bijbel is geschreven? Download dan het Dagelijks bijbelleesrooster in chronologische volgorde (in pdf-formaat). In 1 jaar de Bijbel door met de mogelijkheid om...
 • Dit rooster gaat in ruim 3 jaar de Bijbel door, in de volgorde waarin de Bijbel is geschreven
  Dit is gemiddeld 28 verzen per dag en geeft je een goede gelegenheid om je verder te verdiepen in...
 • Download hier het chronologisch Bijbelleesrooster.
  Onze Bijbel is namelijk niet de volgorde opgenomen waarin de boeken van de Bijbel zijn geschreven. Voor een goed begrijpen van de Bijbel in...
 • Bekijk het chronlogisch Bijbels overzicht van de schepping tot de kruisiging van de Here Jezus (4004 voor Christus tot 29 na Christus). Het bevat dus de aartsvaders, Mozes, Jozua,...
 • Het Oude en het Nieuwe Testament *1

  De gewone indeling van de Bijbel is in Oude- en Nieuwe Testament.
  Die is

  ...
 • uit: AMEN 49, pagina 34 G.J. Pauptit
  Om
  ...