zondag 25 februari 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
  • Dag 54 "En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de HEERE, uw God" (Num. 10:10). Mozes moest twee zilveren trompetten maken. "Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen" (Num. 10:2b). De priesters moesten erop blazen en er waren verschillende signalen,...

    Lees de volledige dag

"Wat is een mens zonder De Mens?"

geschiedenis

  • ...
  • Welkom op de Community Joods Monument, de interactieve website van het Digitaal Monument.

    Op het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap staan de tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen...
  • De Romeinse mozaïek uit Lod, Israël werd ontdekt in 1996 tijdens de aanleg van snelwegen in Lod (voorheen Lydda).
    De opgraving werd onmiddellijk uitgevoerd door de Israël Antiquities Authority,...