zondag 28 juli 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
zondag 4 augustus 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
 • Dag 204 "Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn moeder mij gebaard heeft, laat die niet gezegend zijn" (Jer. 20:14). Behalve dat het volk niet naar Jeremia luistert, wordt hij ook nog geslagen en in een blok gezet. Maar toch moest hij profeteren: "Zei ik: Ik zal niet aan Hem denken, ik zal niet meer spreken in Zijn Naam, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het...

  Lees de volledige dag

"Zij die de geschiedenis lezen maar niet begrijpen, zijn gedoemd hem te herhalen. - Harry Truman"

Griekse voorzetsels

 • Hieronder geven we een overzicht van de meest gebruikte Griekse voorzetsels.
  Daarbij is opgegeven met welke naamval ze gebruikt zijn (Genitief = 2e naamval; datief = 3e naamval; accusatief =...
 • De Griekse voorzetsels in een overzichtelijk schema.

  Griekse voorzetsels
 • In een vroegere studie (Door middel van Christus) zagen wij uit menig voorbeeld, dat "dia" met de 2e naamval (Genitief) dikwijls betekent "door middel van". Wij voegen hier nog een paar gevallen...
 • Wij hebben reeds "dia" met de 2e naamval onderzocht en stellen ons nu voor ditzelfde woord met de 4e naamval (accusatief) na te gaan. De betekenis is dan "om reden van", zoals men uit menige plaats...
 • Dit woord kan men niet juist vertalen. Het is méér dan "tot" en iets anders dan "in". De wijzen van Mattheus 2:1 gingen niet alleen "tot" Jeruzalem, maar zij gingen er ook "in". Om de aandacht te...
 • In plaatsen zoals Lukas 20:42; 22:69 staat "Zit uit Mijn rechter". Het is merkwaardig dat vanaf de brief aan de Romeinen er in tegendeel staat: "in rechter" als er van de tegenwoordige positie van...
 • Dit voorzetsel duidt een richting aan. Soms ligt er ook de gedachte in van gemeenschap.
  Zo in Johannes 1:1, 2 "Het Woord was tot God... Dit was in den beginne tot God". Zie verder ook:
  ...