De mens heeft 2 ogen en 2 oren, maar slechts 1 tong gekregen, opdat hij meer zou zien en horen dan spreken

Groeperingen in het Nieuwe Testament

Titel Aanpassingsdatum
Groeperingen in de dagen van de Here Jezus 22 maart 2015
  • De sabbat

    Bijbelstudie van Stuart Allen "De sabbat" Het onderwerp voor vandaag is door iemand aangedragen en het gaat over de sabbat. Is onze zondag de sabbat en moeten wij de sabbat houden? Is het de Dag des Heeren? Wat is de sabbat in de Bijbel? Bij het beantwoorden van deze vraag gaan we niet kijken wat mensen of groeperingen hiervan zeggen, maar we kijken in de Bijbel wat God hierover zegt. We...