zondag 25 februari 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
 • Dag 56 "De ezelin zei tegen Bileam: Ben ik niet uw ezelin, waarop u gereden hebt sinds u mijn heer werd, tot op deze dag? Was ik ooit gewend u zo te behandelen? Hij zei: Nee!" (Num. 22:30). Balak huurt Bileam in om Israël te vervloeken. Maar Bileam kan alleen de woorden van God spreken en in plaats van vervloeking, zegent hij Israël tot drie keer toe. "Hij aanschouwt geen onrecht in Jakob; ook ziet Hij geen kwaad in Israël aan. De HEERE, zijn God, is met hem, en de jubelklank...

  Lees de volledige dag

"De wet gaat over wat wij voor God moeten doen, het evangelie gaat over wat God doet voor ons in genade. - Maarten Luther"

Hebreeuws

 • Dit artikel is welwillend beschikbaar gesteld door de Stichting Israel en de Bijbel en is opgenomen in

  ...
 • Hieronder een lijst met de Griekse letters in vergelijking met Hebreeuwse letters.

  De volgorde is die van het Griekse alfabet. Ook de getalswaarden van de tekens in het Griekse en het

  ...
 • De Bijbel is een uniek Boek. Dat kun je alleen ontdekken als je deze (onbevooroordeeld!) gaat lezen. Je komt dan onder de indruk van de uniciteit, daar is geen tweede van!....