Een slecht geweten is een geweten dat zijn plicht doet