Een slecht geweten is een geweten dat zijn plicht doet

Nahum

Titel Aanpassingsdatum
De Here is goed, een vesting op de dag van benauwdheid 29 september 2018
De kleine profeten 09 juni 2021
De kleine profeten - Nahum - studie 07 24 november 2018
Inleiding tot het boek Nahum 01 november 2016
  • De dagelijkse praktijk van Efeze 1 Deel 7: Zoonschap

    Wie aan het bijbelse begrip 'zoonschap' denkt, wordt direct bepaald bij het Vaderschap van God. Immers, wil er sprake zijn van zoonschap, dan moet er eerst een vader zijn. In dit geval is dit dan de hemelse Vader, Wiens 'zonen' wij als gelovigen mogen zijn. Of zoals Galaten 4:6 leert: "En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest Zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader." Ook...