zondag 1 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
"Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op"