Niet weten en toch spreken is onverstandig; weten en toch niet spreken is oneerlijk

psalen

Titel Aanpassingsdatum
Waarom kwam de Messias uit Juda? 19 december 2021
  • Inleiding tot het boek Habakuk

    Habakuk uit de serie ‘de kleine profeten’ door Stuart Allen Sommige teksten van de kleine profeten worden aangehaald in het Nieuwe Testament. De Heere Jezus haalt de profeet Jona aan, "zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn" (Matt. 12:40). Paulus haalt o.a. drie keer Habakuk 2:4...