Beoordeel niemand voordat je in zijn omstandigheden bent geweest
  • 01 10
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter: thema: "De samengestelde Namen van de HEERE" 20:00 tot 21:30
  • 04 10
    samenkomst met Cees Terpstra - afgelast 10:00 tot 11:30

Tot Slot

Titel Aanpassingsdatum
De loofpsalm 23 mei 2020
In de ban van de kroon 23 mei 2020
Tot slot 23 mei 2020
Verblijd je! 18 juli 2020