De mens heeft 2 ogen en 2 oren, maar slechts 1 tong gekregen, opdat hij meer zou zien en horen dan spreken
  • 25 04
    samenkomst met Cees Terpstra 10:00 tot 11:30
  • 29 04
    Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter: thema: "De samengestelde Namen van de HEERE" 20:00 tot 21:30

Tot Slot

Titel Aanpassingsdatum
Aanbidding 30 januari 2021
De loofpsalm 23 mei 2020
Het aangezicht van God 21 maart 2021
In de ban van de kroon 23 mei 2020
Tot slot 23 mei 2020
Verblijd je! 18 juli 2020
Wees niet bevreesd 30 januari 2021
  • Inleiding tot de brief aan de Kolossenzen

    uit: AMEN 60, pagina 15 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie worden een aantal inleidende opmerkingen met betrekking tot de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament gegeven. Om de bijbellezer te helpen meer zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de verschillende boeken en brieven van het Nieuwe Testament heeft. Algemeen Meer dan de brief aan de Efeziers, de...