Niet weten en toch spreken is onverstandig; weten en toch niet spreken is oneerlijk

voornemen van de eeuwen

Titel Aanpassingsdatum
Het voornemen der eeuwen 24 maart 2022
Het voornemen in het NT 24 maart 2022
Het voornemen van de eeuwen 24 november 2018
  • Studies uit Prediker (02)

    Alles is ijdelheid! Studies uit Prediker (2) uit: AMEN 89, pagina 26 Sebastiaan de Graaf Het boek Prediker spreekt over het leven 'onder de zon´ en leert ons dat de mens slechts tot zijn doel kan komen in afhankelijkheid van God. Levensvragen ´Waarom besta ik?´, ´Wat is het doel van mijn leven?´, ´Waarom ben ik hier?´, en soortgelijke vragen stellen wij regelmatig tijdens ons leven. Dit kan op de...